ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนนายวิษณุพงศ์  ถ้ำทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางปาริตา  ศุภการกำจร
นักวิชาวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอริญา  วงศ์ชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสุดารัตน์  ชุมขวัญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ดาวน์โหลดค่าเช่าบ้าน

ดาวน์โหลดที่นี่